İSAVAR

İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi, aile ile ilgili araştırmaları temel alarak çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

İSAVAR FAALİYET

Aile yapısını farklı boyutlarıyla ele alan çeşitli kamuoyu araştırmaları yapmak. Böylece bir aile yapısının değişimini, gidişatını ve sorunlarını tespit etmek, öte yandan da bu sorunları gidermeye yönelik bilgiler üretmek.
Çeşitli araştırmacı ve akademisyenler çevrelerle birlikte aile konusunun önemini akademik araştırma, yayın, tezler ve dergiler alanına taşımak. Konu ile ilgili akademik bir motivasyon oluşturmak.
Üniversitelerde, aile ile ilgili çeşitli toplantı, konferans ve çalıştaylar düzenlemek.

Halkı aydınlatmaya yönelik bir şekilde konferanslar düzenlemek.
Aile Okulu müfredatlarının oluşturulması ve araştırmacı eğitimcilerin sağlanması.
Uluslararası ve ulusal sempozyumlar düzenlemek.
Aile Gazetesi ve Aile Televizyonuna yapılan araştırmaları ve üretilen bilgiyi kamuoyuna taşımak.
Aile ile ilgili sahifeler, raporlar ve kitaplar hazırlamak. Yıllık Türkiye Aile Raporu hazırlamak.


İstanbul Aile Vakfı’nın AR-GE ihtiyaçlarını karşılamak.
Yazılı ve görüntülü medyada ailenin yer alma ve yansıtılma biçimleri takip etmek. İstanbul Aile Vakfı, bünyesinde çeşitli yayınlar gerçekleştirilecektir. Bu yayınların sahifeler, raporlar ve araştırma projeleri vakfın Araştırmalar Merkezi tarafından yürütülecektir. Bunlar- dan farklı olarak Aile Gazetesi ve Aile Televizyonu da yer almaktadır.


Aile Gazetesi, online gazete olarak yayın yapmaktadır. Aile ile ilgili gelişmeleri, haberleri, kültür ve sosyal pratikleri duyuracak, haber yapacak ve yorumlayacaktır. Ailenin eğitimi, sosyal yönü, değişimi, sorunları ile ilgili olarak çeşitli yorumlarıyla köşe yazarları yer almaktadır. Köşe yazarları aile ile ilgili farklı alanlarda müktesebatı olan ve güncelliğe de duyarlı olan kişilerdir. Ayrıca ailede kadın, çocuk, gençlik, anne ve baba, giyim ve kuşak, yemek, gezi gibi konular da işlenmektedir.


Aile Televizyonu, aile ile ilgili konularda görüntülü yayın yapan çalışmamızdır. Aile meseleleri kadar, ailenin umutlarını, güzelliklerini teşvik edici programlar, söyleşiler, belgeseller işlenecektir. Türk ailesinin geleneklerini, kültürünü ve ihyasını anlatacak, gösterecek ve yine pozitif bir aile kamuoyu üretmeye gayret edecektir. Ailemizin sağlıklı, mutlu, dayanışmacı ve ihyacı yönüne ayna olacaktır. Aile kamuoyu oluşturarak yerel ve merkezi karar merkezlerinin aileye destekleri için çaba gösterecektir.