İstanbul Aile Vakfı Eğitim ve Kültür Merkezi, aile ile ilgili farkındalık oluşturan eğitim ve kültür faaliyetlerine yoğunlaşmaktadır.
Türk İslam inanç değerlerimizin bütünsel hayat tarzı olarak benimsenmesi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar.
Sosyal medya, müzik, alışveriş kültürü, yeme içme alışkanlıkları, giyim kuşam, aile içi iletişim, yaşlılara ve büyüklere saygı konularında toplumu geleneksel değerler ışığında dijital platformlarımız olan Aile Gazetesi ve Aile TV kanalıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı güder.

Aile kurumunun bütün unsurlarıyla İslami ve milli değerleri gözeten bir yapı olarak inşasını temin etmenin çözümlerini arar.

Bu doğrultuda eşler, kadın, erkek, çocuklar ve gençler olmak üzere ailenin bütün ferdlerine hitap eden çeşitli eğitimler ve seminerler düzenler.

Eğitim ve seminer faaliyetleri, bilimsel birikim ve İslam mirasını harmanlayarak katılımcılara ulaştırabilecek, alanında uzman psikolog, aile danışmanı, doktor, ebe, yazar ve eğitimci bireyler eşliğinde gerçekleştirilir.

İstanbul Aile Vakfı Aile danışmanlık merkezlerimizde hizmet veren psikologlarımız eşliğinde (farkındalık, özgüven ve iletişim vb. içeriklere sahip) atölye çalışmaları düzenler.

Ailenin en temel bünyesini oluşturan evlilik kurumuna dair meseleleri ele alan “Evlilik Okulu” programını düzenler. Evlilik okulu; saygı, sevgi ve hoşgörü temeli üzerine kurulu bir evlilik hayatına yönelik ahlaki ve psikolojik çözümleri sunmayı hedefler.

Eğitim ve seminer faaliyetleri, aile bireylerinin karşılaşabilecekleri bağımlılık, iletişimsizlik, kaygı, ahlaki dejenerasyon gibi psikolojik temelli sorunlara güncel başlıklar altında pratik çözümler arar ve katılımcılara farkındalık kazandırmayı amaçlar.

Ailede ortaya çıkan psikolojik ve davranışsal problemler üzerine yoğunlaşan, aile bireyleri arasındaki iletişim ve muhabbeti doğru şekilde inşa etmenin yollarını arayan, genç bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara odaklanan eğitimler, farklı konu başlıkları altında sağlıklı aile yapısını üretebilecek sağlıklı bireylerin yetiştirilmesine yönelik bilinç kazandırır.