İstanbul Aile Vakfı’nın 2021-2023 yılları arasındaki faaliyetlerinin yer aldığı raporumuzda ilk dönem yaptığımız çalışmalarının tamamına ulaşabilirsiniz.

İstanbul Aile Vakfı, insanlık fıtratının, milli-manevi-insani-ahlaki değerlerimizin, tarihi ve kültürel kodlarımızın dinamikleriyle oluşan geleneksel aile modelimizin ihyasını ve inşasını özümseyen hassasiyet sahibi bir grup insan tarafından 2 Eylül 2020 tarihinde kurulmuştur.

Vakfımız, Türk aile yapısının ihyasını öncelerken aslında tüm insanlığın kurtuluşunu hedeflemektedir. Bu anlamda eğitim, rehberlik, danışmanlık hizmetlerini, bilimsel araştırma ve çalışmalarını, entelektüel birikimini paylaşıma açan; yönetimi iş camiasından, sivil toplumdan ve akademiyadan mümtaz şahsiyetlerinden oluşan, güçlü ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Bizler biliyoruz ki dünyadaki bütün milletler ve medeniyetler, mevcudiyetlerini aile sayesinde korumuşlardır. İstanbul Aile Vakfı, medeniyetin temelinin ve toplumun çekirdeğinin 'aile' olduğu prensibini benimsemektedir.

Bu prensipten hareketle, İstanbul Aile Vakfı, 2021 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Beylerbeyi’ndeki merkez binasında aktif faaliyetlerine başladı.

Vakfın resmî kuruluşuna Sami Yılmaz, Ahmet Emin Yılmaz, Burak Selman Yılmaz, Nimet İrem Yılmaz, Vildan Yılmaz, Emine Yılmaz, Uğur Dağılmaz, Özlem Dağılmaz, Büşra Öztek, Yunus Emre Öztek olmak üzere on kişi imza attı. Sonra yönetim kurulu ve çalışma birimleri ihdas edildi.

Kuruluşundan buyana Sami Yılmaz, Ali Rıza Arslan, Av. Mahir Orak, Oğuzhan Tütüncü, Psk. Emine Yılmaz, Psk.Dr. Abdulaziz Yılmaz, Abdullah Yıldırım, Av. Ahmet Çakar, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Ergün Kont, İbrahim Uyar, Mehmet Fatih Öke, Menşure Şuşoğlu, Mücahit Yıldız, Neyir Akbulut, Ömer Faruk
Güngördü, Serdar Eryılmaz, Şevket Çalışkan, Uğur Dağılmaz, Üner Karabıyık, Yusuf Cevahir ve Zekeriya Erdim yönetim kurulu ve çalışma birimlerinde görev almışlardır.

Vakfımızın Yüksek İstişare Heyeti; psikoloji, psikiyatr, PDR, sosyoloji, pedegoji, hukuk, ilahiyat, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinden alanında ihtisaslı 40 akademisyen, bilim insanı, yazar ve uzmanlardan oluşmaktadır.

Vakfımız 2023 yılı Eylül ayından itibaren, mahkeme kararıyla yenilenen Vakıf Senedi çerçevesinde, 60 Mütevelli Heyeti üyesi ve 9+9 Yönetim Kurulu üyesiyle hizmetlerine devam edecektir.

İstanbul Aile Vakfı'nın çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2021-2023 yılları arasındaki hizmetlerimizi anlattığımız Faaliyet Raporumuzu okuyup inceleyebilirsiniz.

Okumak için tıklayın!


Özellikler