Evlilik öncesi danışmanlık: Sağlıklı ilişkilerin temelini atarak, çiftlere mutlu bir birlikteliğin kapılarını aralar.

Toplumsal yapının çekirdeğini oluşturan ailenin temeli, biri kadın diğeri erkek olmak üzere iki yetişkin insanın uzun süreli doyum sağladığı bir ilişki içerisinde olmasına dayanmaktadır.

Bu doyumun sağlanabilmesi: aile üyelerinin aile iletişiminden memnun olması, aile üyelerinin çatışmasının az olması, ailenin gelişimsel değişikliklere kolay ve başarılı bir biçimde uyum sağlaması ve ailenin stresli yaşam olaylarıyla baş edebilmeleri ile ilişkilidir. Burada sağlıklı ailelerin hiçbir zaman sorunla karşılaşmayacağını söylemekten ziyade bir kriz karşısında çabucak kendilerini toparlayabilmelerinden bahsedilmektedir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık İsteyenler

Bu anlamda, evlilik öncesi danışmanlık gelecekteki istenmeyen olay ve durumlarla mücadele edebilme becerilerini artırmak, önlemler almak ya da gelecekte olması istenen olay ve durumları artırmak için bazı bilgi ve becerilerin kazandırılması olarak tanımlanabilir. Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlığın amacı, çiftleri evliliğe hazırlamak olan, çeşitli kurumlar tarafından farklı süreler ve farklı içeriklerle uygulanabilen bir hizmettir. Ancak uygulamaların ortak noktası, iki bireyin, eş seçimi, evli çift olma, evlilikten beklentiler vb. konularda doğru bilgilendirilmesi ve gerekli olduğunda bazı bireysel ve çift becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olunmasıdır.

Evlilik Öncesi Danışmanlık programlarının amaçları;

  • Evlilik kararı üzerinde sağlıklı değerlendirme becerisinin desteklenmesi,
  • Evliliğin önemli bir kurum olduğu ve kişilerin çaba göstermesi gerektiğinin görülmesi,
  • Çiftlerin, ihtiyaçları olduğunda ilişkileri konusunda kendilerine yardımcı olacak uzman kişilerin bulunduğunu görmeleri,
  • Çiftlere evlilik öncesinde cinsellik hakkında sağlıklı bilgilendirmenin yapılması,
  • Çiftlerin ilişkilerinde sorun yaşama riskinin azaltılması ve böylece boşanma oranlarının düşürülmesi,
  • Değişen aile rollerine uyum sağlamayı kolaylaştırmak şeklinde sayılabilir.

Evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin genel olarak ilişkilerin niteliğini geliştirmeyi ve böylece evlilik yaşamında sorunlar ortaya çıkmadan önlenmesini amaçlamaktadır Bu anlamda, evlilik öncesi hizmetlerin toplumsal anlamda da olumlu katkılarının olabileceği söylenebilir.

Kaynak: İSAVAM