İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaz’ın kaleme aldığı Medeniyetin Temeli AİLE kitabı yayınlandı.

İstanbul Aile Vakfı Yayınları tarafından çıkan eserin önsözü:

“Medeniyetimizin Temeli AİLE”

“Bu kitapta, İslâm medeniyetinin tarihsel başlangıcını, gelişimini gerek Müslüman gerekse gayrimüslim toplumlar üzerindeki etkisini anlatmayı gaye edindik. Ayrıca, İslâm medeniyeti ile diğer medeniyetler arasındaki farklılıkları, Yaratan ve yaratılan arasındaki ilişkinin toplum üzerindeki uygulama yöntemlerini, tabiat, ilim, bilim, hukuk, adalet, ticaret, kültür, sanat, fizik, kimya ve İslâm aile müesses nizamı gibi hususların medeniyet ekseninde biçimlenmesini yaşanmış örneklerle okuyucularımızın dikkatine sunmayı amaçladık.

Aile ve beslenme, aile ve nüfus, aile ve tasarruf gibi konu başlıklarını farklı bakış açılarıyla yorumlayarak, son kalemiz “aile müessesesini” korumanın yollarına ışık tutmaya çalıştık. Ayrıca; Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi, Akrabalar arası bağların kuvvetlendirilmesi, Batıl medeniyetler ile İslâm medeniyeti arasındaki farklılıkların toplum üzerindeki yansımaları, Müzik, spor, sinema, film, alışveriş kültürü ve sosyal medyanın toplumlar üzerindeki etkileri, Aile müessesesinin muhafazası için tehdit ve fırsatların aile üzerindeki etkileri, helâl-haram kavramının yaşantımızdaki yeri; yalan ve her türlü sapkınlığın aile müessesesi ve topluma etkilerinin örnekleri, içki, kumar, zinanın bugünkü dünya insanlarının zihnindeki yeri, İslâm medeniyeti ve aile müessesesinin gelecek nesillere intikalinin ne şekilde gerçekleşmesi gerektiği, Adalet, ekonomi, eğitim, kültür ve ahlakın toplum bireylerine eşit ve adil dağıtımının sağlayacağı etkiler, devlet ve milletin topyekûn bütünleşmesinde medeniyet prensiplerinin belirleyici önemi, dini prensiplerin medeniyet ekseninde toplumun ihtiyaçlarına uygun hâlde kanunlarla sağlanması gibi konulara değinmeye çalıştık.

Sunmuş olduğumuz bu eser, şahsım adına, fikrin ortaya atılmasından başlayarak, hazırlık aşaması ve ete kemiğe bürünmesine kadar hem zorlu hem de keyifli bir serüvene dönüştü. Bu süreçte en önemli kazanımım ise bir kitabın tamamlanmasıyla birlikte bir hayalimi de gerçekleştirmenin gönül rahatlığıdır. “Medeniyetin Temeli Aile” kitabının ortaya çıkmasında istifade ettiğimiz, başta muhterem babacığım H. Ahmet Yılmaz, sevgili eşim Emine Yılmaz hanımefendi, oğullarım Ahmet Emin, Burak Selman ve tüm aile bireyleri, değerli mesai arkadaşlarım Gürkan Balcı ve Numan Nurullah Aras, Selami Türkoğlu olmak üzere, eserlerinden faydalandığımız tüm araştırmacı ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ederim.”


Özellikler

Kategori

Kitap