"Kadınlarımızın her alanda hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 11. Kalkınma Planı’nın “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonu doğrultusunda, kadınların kalkınma sürecine daha etkin bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik pek çok adım atmaktayız.
Ülkemizde son 17 yılda; kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi
ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir." (...) 

Yazının aslına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.