İstanbul Aile Vakfı’nın düzenlediği I. Uluslararası Aile Sempozyumu, alanında uzman pek çok değerli ismin katılımıyla 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Aile politikaları, Göç, Medya, Cinsiyet Tartışmaları ve Din” temalarının aile kavramı ile ilişkilerinin ele alındığı I. Uluslararası Aile Sempozyumu, “Dijital Çağda Aile” (üst) başlığı ile yola çıktı.

Uluslararası Aile Sempozyumu, aile kurumunun önemini interdisipliner bir bakış açısıyla Türkiye ve dünyada alanında uzman isimler ve bilim insanları tarafından araştırılarak sorunların ve beklentilerin gün yüzüne çıkarılmasını amaçlamaktadır. Tarihin kadim dönemlerinden bu yana toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarında belirleyici olan ailenin gelecekte de önemini koruyacağı açıktır. Bu bağlamda aileyi hedef alan ifsad hareketleri sadece aile müessesini değil aynı zamanda ülkeler açısından da bir ulusal güvenlik meselesidir. Sempozyum neticesinde ortaya konulan fikirlerin uygulamaya dönük pratikte sosyal yaşama ve karar
alıcılara; teorik anlamda ise ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

“Dijital Çağda Aile” konulu Uluslararası Aile Sempozyumu; ailenin dijital dünyadaki rolünü anlamak, bu sürecin getirdiği fırsatları ve tehditleri değerlendirmek, aile bireylerinin dijital teknolojilerle sağlıklı ve dengeli bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu sempozyum, farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirerek, aile ve dijital teknolojiler arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemeyi ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sempozyum kapsamında, dijital çağın aile üzerindeki etkilerini ve ailelerin
teknolojiyi nasıl benimsediğini anlamak için önemli araştırmalar ve güncel çalışmalar sunulmuş; dijital dünyada çocukların eğitim ve gelişimi, aile içi iletişim ve ilişkiler, dijital bağımlılık, dijital dünyada yayılan akımlar, güvenlik ve mahremiyet gibi kritik konular da ele alınmıştır.

Sempozyumda sunulan bilgi ve deneyimlerin, ailelerin dijital çağın gereklilikleriyle daha iyi başa çıkmalarına, teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanmalarına ve dijital çağın getirdiği yeni sorunlara karşı yeni ufuklara sahip olmalarına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Son olarak; sempozyumun düzenlenmesinde özveriyle çalışan Düzenleme Kurulu
ve Bilim Kurulu’muza, araştırmaları ve sunumlarını paylaşan konuşmacılarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla
İstanbul Aile Vakfı


Özellikler

Kategori

Kitap