İnsanın içine doğduğu, varlığa, inanca, hayata, insana dair temel bilgilerin ve davranış biçimlerinin öğrenildiği en temel kurum ailedir.
Sosyal, kültürel ve ahlakî değerlerimizin nesilden nesile taşınmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında da, yeri başka hiçbir şey ile doldurulamayacak kadar önemli bir sosyolojik bir kurumdur.


Günümüzde dünya düzenini yeniden kurgulamaya çalışan hareketleri en temel hedefi de ailedir. Çeşitli aile tiplerinin bir arada yaşadığı ülkemizde ve dünyada aile içi rollerde değişiklikler meydana gelmekte bununla bağlantılı olarak adab-ı muaşeret de değişmektedir. Ekonomik bağımsızlığını kazanan ve akşam kocasından sonra evine giren bir kadının ev içindeki rolü de tabii olarak değişmiştir. Teknoloji ürünlerinin ve internetin hayatımızı çepeçevre kuşattığı bir dünyada aile fertlerinin her birinin ortak alanda buluşması bir arada olması gün geçtikçe azalmaktadır. Gittikçe rengi solan dünyada ümitvar olmamız gerektiği öğretisinden hareket ederek önce aile içi ilişkilerimizi ve davranış kalitemizi yeniden gözden geçirmek durumundayız. Birbirimize olan sorumluluklarımızı, en önemlisi eşref-i mahlukat olan insanı gerçekleştirmek için gerekli akıl inceliği gerektiren nezaket, zarafet ve merhametle hayatımızı güzelleştirmeye talip olmamız gerekmekte. Sevginin, fedakârlı6 ğın duygusallığın, uyumun, anlayışın, yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en dolaysız yoldan gerçekleştiği ortam olarak aile kurumunun sağlıklı olarak devamında özen gösterilmesi gereken konular, büyük küçük hemen bütün fertlerin sorumluluğundadır.


Bunun için de gündelik hayatta dikkat etmemiz gereken kural ve inceliklerin neler olduğunu birlikte hatırlayalım.


Özellikler

Dr.Ayşenur Kurtoğlu

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümü Öğretim Üyeliği

Kategori

Sahifeler