Toplum ve cinsiyet ilişkilerini ele alan son dönemdeki çalışmalar “toplumsal cinsiyet” kavramını geliştirdi. Toplumsal cinsiyet, cinsiyetin toplum içindeki oluşumu, gelişimi ve değişimini ele alan bir bakış açısına işaret etmektedir. Bu bakış açısına göre cinsiyet, toplumsal ve kültürel temeller çerçevesinde ele alınmaktadır. Cinsiyet bir toplumsal olgu olarak araştırılmakta ve tartışılmaktadır.


Özellikler

Prof. Dr. Ergün Yıldırım
Nisan 2022
İstanbul Aile Vakfı Yayınları
Sahifeler Serisi: 1 
Sayfa: 130
Ücretsizdir.

Kategori

Sahifeler