İstanbul Aile Vakfı olarak bizi biz yapan aile değerlerimizin ihyasını ve inşâsını özümseyen bir anlayışla, aile yapısının ve birliğinin korunması ve desteklenmesi hususunda faaliyetler yürütmeye devam ediyoruz.