Türk toplumlunda “anne” çok önemli bir role ve değere sahiptir. Anne doğuran, doyuran, yuvayı kuran, aile birliğini sağlayan, azı çok edendir.

Anne Çocuğu dünyaya getiren, ailenin en önemli bireyidir. Çocuğun ilk öğretmeni annedir. Anne, toplum kültürünü çocuğuna yerleşmesini sağlayan, ona kişiliğinin gelişmesinde yardımcı olan toplumun da en önemli kişisidir. Türk toplumunda annenin yeri ve önemi her zaman diğer bireylerden farklı tutulmuştur. Kadınlar, erkeklere göre fizyolojik olarak güçsüzdür; ama annelik kadına güç verir. (...) 

Yazının aslına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

 

#toplum #türk #anne #anneolmak #annenindeğeri