AKADEMİK GELİŞİM


• Okul öncesi


Çocuk işlem öncesi dönemdedir. Her şeyi beş duyusu ile deneme, yanılma yolu ile öğrenir. 1,5 yaşından itibaren parmak boyası, un – su - tuz ile yapılan tuz seramiği ile tanışmalıdır. Sadece zihinsel değil, psikolojik rahatlık da sağlayan bu çalışmalar çok önemlidir.
Büyük parçalardan oluşmuş tahta 'puzzle'lar, yap - bozlar, legolarla yapılan etkinlikler de el - göz koordinasyonu, dikkat, görsel algı – analiz - sentez yeteneklerinin gelişimi için çok faydalıdır. Kuklalar, masallar, evcilik, meslek oyunları da hayatı yaşına uygun düzeyde
anlamasına olumlu etki eder. 2 - 3 yaş arası 1-2-3, 3-4 yaş arası 1-2-3-4-5, 4 - 6 yaş arası ise 1-.-10 tane nesneyi birebir eşleyerek saymayı öğrenirler. 5 -6 yaş arası çocuklar renkli kurşun kalemlerle basit nokta tamamlama ve çizgi çalışmaları yaparlar.


• İlköğretim 1.kademe


Çocuk bilişsel olarak somut işlemsel dönemdedir.Okul öncesi eğitim almış olan çocuk daha iyi
adapte olur. Anneden ve / veya kendisine bakan kişiden ilk gerçek kopuştur. (Yani çocuk bunu böyle algılar). Artık kendine ait bir dünyası olmuştur; bu nedenle 1. ve 2. sınıfta çocukta bir ukalalık dönemi olur. Öğretmeninin söylediği şey çok önemli ve en doğru olandır.
Okul hayatını ev hayatına göre daha önemli görür.
3. sınıfta ders sayısı artar, üniteler ve konular çoğalır. 4. sınıfın temelleri atılır. Akademik olarak zorlukların sıkça yaşandığı dönemdir.
4 ve 5. sınıfta müfredat yoğundur. 6 ve 7. sınıf konularının temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemde her hangi bir derste takılan çocuğa mutlaka birebir takviye ders verilmelidir. Çünkü temel iyi oturmadığında eklenecek diğer bilgiler belli belirsiz olacaktır. Bugün lise
düzeyindeki akademik başarısızlıkların en önemli nedeni 4 ve 5. sınıfta yerine oturmamış temel bilgilerdir.Bazen de ön ergenlik döneminden kaynaklanan hormonal ve psikolojik durumlar akademik başarıyı fazlasıyla olumsuz etkiler.


• İlköğretim 2. kademe


6.sınıf çocuğunun gelişimi: Çocuk bilişsel olarak somut işlemsel dönemin sonlarına doğru yaklaşmaktadır. Beş duyu organıyla ve yaşayarak, yaparak öğrenme sürecini tamamlamak üzeredir. 13 yaşından itibaren başlayacak olan soyut işlem dönemine hazırlık
yapmaktadır (bazı çocuklarda bu yaş 12 – 14 olabilir). Fizyolojik gelişim, akademik başarıyı doğrudan etkiler.


Fizyolojik gelişim açısından çocuk, ergenlik döneminin içinde ya da başındadır. Ergenlik dönemi, metabolizmada pek çok hormonun bir arada ve hızla çalıştığı bazı hormonların ise geçici bir süre yavaşladığı bir dönemdir. Bu durum çocuğun kendini tanımaya
çalışmasına ve karşı cinse ilgi göstermesine neden olur. Sık görülen diğer özellikler ise çoğu zaman sıkıntı, yorgunluk, kas ve kemik ağrıları, aşırı terleme, dikkat dağınıklığı, aşırı yeme ya da iştahsızlık, sinirlilik, yalnız kalma ihtiyacı v.b. gibi ani başlayan ve yoğunluğu
artan özelliklerdir. Bu belirtiler kız çocuklarda daha erken, erkek çocuklarda 6. sınıfın sonlarına doğru görülmeye başlar.


Akademik etkiler: Müfredat açısından bakıldığında ise 6. sınıf ara sınıf ve ilköğretimin 2. kademesi olduğu için önem taşımaktadır. O yıla kadar öğrenilmiş bilgilerin tekrarı yapılmakta ve öğrenciler 7 ve 8. sınıflara hazırlanmaktadırlar. Branşlaşma başlamış, ders
sayısı, ünite ve konu ayrıntıları çoğalmıştır.


7.sınıf çocuğunun gelişimi :
Çocuk bilişsel olarak soyut işlemsel döneme girmiştir. Neden-Sonuç ilişkilerini bulabilir; edindiği tüm bilgiler doğrultusunda mantık yürütür; olaylar arasında bağlantı kurabilir; hemen her durum ve olaya yorum yapabilir. Bu dönem; zihinsel süreçlerin son derece hızlı
çalıştığı ve çok iyi alıcı olduğu bir dönemdir. Yetişkinlerle sohbet ederken pek çok şeyi sorguladığı görülür. Kendisine sunulan bir düşünceyi ya da yorumu hemen kabul etmez.


Fizyolojik gelişim açısından; genellikle kız çocukları ergenliğin en yoğun döneminde; erkek çocuklar ise başlangıcındadır.
Akademik etkiler: Müfredat açısından; 7. sınıf, bilgilerin en yoğun, en ayrıntılı, derslerin ve ders konularının fazla olduğu bir sınıftır. 4. ve 5. sınıf bilgilerinin hazmedildiği, öğrenciyi ÖSs'ye de hazırlayan bir süreçtir.


8.sınıf çocuğunun gelişimi:
Çocuk, artık bir genç adayıdır. "Neden?", "Nasıl?" soruları ve "Hayır" cevaplarını çok
sık kullanır.


Fizyolojik gelişim açısından; kız çocuklar ergenlik başlangıcının sıkıntılarını kısmen atlatmış olurlar; erkek çocuklar ise zor bir dönem geçirmektedirler. Bu zorlu süreç ders başarısını olumsuz etkilemektedir.
Akademik etkiler: 8. sınıf ilköğretimin son basamağı olduğu için müfredat bilgilerin tamamlanması ve lisenin alt yapısının oluşmasına yöneliktir.


• Lise


Artık bir gençtir. Karakteristik özellikleri ortaya çıkmıştır fakat hala daha kişiliği tam oturmamıştır. Kendini herkese kanıtlamak istemektedir. Hayatı, sistemleri her şeyi ama her şeyi sorgular. Pek çok şeye de karşı çıkar. Ebevyn ve öğretmen sevgi – ilgisi ve desteğininçok iyi olması gereken bir dönemdir.


Fizyolojik gelişim açısından; kız çocuklar ergenliğin en zor dönemini atlatmış, metabolizmaları yerine oturmuştur. Bu nedenle derslerinde ve iletişimlerinde daha olumludurlar. Erkek çocuklarda devam eden hormon kavgası derslere olan ilgilerini ve iletişim becerilerini
olumsuz etkiler.


Akademik etkiler: İlköğretim 2. kademede öğretilen tüm dersler biraz daha içerik zenginliği ile devam eder. Eğer gencin akademik temeli sağlamsa ve herhangi bir problemi yoksa lise dönemini kolay atlatır, ÖS'ye de rahat hazırlanır. Ama akademik
olarak temeli sağlam değilse psikolojik – sosyal açıdan çok iyi durumda da olsa ders başarısı düşük olur.

Değerli anne-babalar,
Çocuğunuzun öğrenim hayatındaki dönüm noktalarından biriyle karşı karşıya olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle çocuğunuz, hedefini belirledikten sonra uygun çalışma programını, etkili ve sürekli bir biçimde uygulayarak başarıya ulaşabilir. Ben bu zorlu yolculuğun
her aşamasında yazılarımla sizin yanınızda olacağım.


Çocuğunuzun SBS yada ÖSs'yi kazanabilmesinde çok sistemli bir çalışma, motivasyon, başarma isteği, rekabet etme gücü gerekiyor. Ama bunların tümünü birden başarabilmesi için de özgüven ve yaratıcılık şart. SBS ve ÖSS'in en önemli ortak özelliği; sorularının
bazılarının bilgiye dayalı olması, büyük bir bölümünün ise mantık yürütme ve muhakeme gücü gerektirmesi.
Bu yetenek ve becerilerin gelişebilmesi için de sizin desteğinize ihtiyacı var. Bu desteği önce ona olan sevginiz, saygınız, ilginiz; günlük yaşam içindeki tutumlarınız, davranışlarınız; ders çalışma ortamı hazırlamanız, öğretmenleriyle iletişim içinde olmanız v.b. pek
çok şekilde verebilirsiniz (bu güne kadar olduğu gibi).


İşte Yapabilecekleriniz:


1- Çocuğunuzla birlikte bir konuda karar verirken başka seçeneklerin olup olmadığı konusunda onu geliştirmeye özendirin.


2- Çocuğunuzun hobilerini destekleyin ve özendirin.


3- Her fırsatta çocuğunuza güvendiğinizi ona belli edin.


4- Birden fazla çocuğunuz varsa onlara eşit davranmaya çalışın.


5- Çocuğunuzun ülkemizle ilgili temel bilgilerini geliştirin.


6- Ailece yurt ve dünya olaylarını tartışın.


7- Evinizde çok sayıda kitap, dergi ve gazete bulundurun. Karşılıklı olarak okuduğunuz yazıları birbirinizle paylaşın.


8- Evinizde bir yerküre ve bir dünya haritası bulundurun.


9- Çocuğunuzla birlikte kitap okuma saatleri yapın.


10- Ansiklopedi ve çeşitli kaynakların kullanımında destek olun.


11- TV programlarında seçici olun. Belgeseller, kaliteli haber programları, içeriği zengin – izleyiciye bir şeyler katabilen, değerleri yok etmeyen- eğlence programları ve filmleri tercih edin. Daha sonra çocuğunuzun ilgisini çeken bu programlar hakkında fikir
alışverişinde bulunun.


12- Haftanın belli günlerinde çocuğunuzun genel durumu hakkında öğretmenlerinden bilgi alın. Ara sıra okula sadece çocuğunuzu ziyaret etmeye gidin.


13- Tarihi yerleri gezin ve bu konuda yazılmış dergi, kitap, broşürler ile ders kitaplarından yararlanarak bilgilerinizi artırın (bu şekilde çocuğunuzla farklı bir etkinlik paylaşmış olursunuz).


14- Okulun gezi düzenlediği yerlere çocuğunuzu götürün.


15- Ev içinde bir tamirat yapılırken fizik; marketten alış veriş yapılırken kimya; gelir gider hesabı yaparken matematik; konuşurken dil bilgisi ve Türkçeye hakim olma; aile büyükleriyle sohbet ederken tarih; tabiat ve çevre gezilerinde ise coğrafya bilgileri somutlaşır.
Günlük hayatta her fırsatta çocuğunuzun edindiği bilgileri kullanma fırsatı yaratın. Sorular sorun, tartışın, sohbet edin.


16- Aile içinde çocuğunuzun hak ve sorumluluklarını belirgin hale getirin. Aile, toplumun küçük bir parçası olduğu için aile içindeki sistem, çocuğunuzun olaylara ve toplum içindeki tüm sistemlere daha gerçekçi bakmasını sağlayacak; mantık yürütme ve muhakeme
yapabilme becerisini geliştirecektir.

17- Ortak ilgilerini paylaştığı akran grubu ile biraraya gelebilme olanakları hazırlayın. Bunun süresini çocuğunuzla birlikte belirleyin.


18- Mutlaka ders çalışma programının gerçekçi olmasına, dinlenme ve çalışma zamanlarının dengeli olmasına dikkat edin.


19- Yerine göre sizin bilginizden daha iyi olabilen çocuğunuzun bilgisine saygı gösterin.


20- Çocuğunuzun, aile çevresi dışında model olabilecek başarılı kişilerle tanışmasını sağlayın.


21- Çocuğunuzun herhangi bir konuda olan yeteneğini geliştirmesi konusunda ona zaman ve fırsat yaratmaya çalışın.

Yazının aslını okumak için bağlantıya tıklayınız.