Aile şirketleri gerek bölgesel gerekse küresel çapta hali hazırda kurulu şirketler arasında önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze kurulan şirketlerin ağırlıklı olarak aile şirketi çatısı altında faaliyet göstermeyi tercih ettikleri göz önünde bulundurulursa bölgesel ve küresel ekonomiler için aile şirketlerinin ne denli kritik bir öneme sahip olduğu ilk bakışta anlaşılacaktır. Bu makalemizde, aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarılması ve kurumsallaşmasında "aile anayasasının" rolü ve bu kapsamda aile anayasasının nasıl oluşturulduğu üzerinde durulacaktır.

"Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır. İlk bakışta aile şirketlerinin aile fertlerinin ağırlıklı olduğu bir ortaklık yapısını barındırması sebebiyle geleneksele daha yakın olduğu düşünülse de, aile şirketleri artık kurumsallaşma süreçleri kapsamında günümüzün koşullarına uyum sağlamaktadır."

"Aile şirketleri için temel olan husus, şirketin aile fertleriyle birlikte ve aile fertleriyle uyumlu olarak gelişim ve değişiminin tesis edilmesi, şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır."

"Aile şirketleri, aile fertlerinin ağırlıklı pay sahibi olduğu bir ortaklık yapısına sahip olduğundan ve genel olarak tek aile ferdinin önderliğinde yıllarca yönetildiğinden "nesilden nesile" devrolurken gerekli kurumsallaşma süreçleri layığı ile tamamlanmadıysa ne yazık ki büyük problemler ile karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, yazımız boyunca kurumsallaşmanın önemi ve kurumsallaşma süreci esnasında "aile anayasası" oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durulacak ve aile anayasası hazırlama süreçlerine ilişkin edindiğimiz deneyimler çerçevesinde konuya ilişkin genel görüşlerimiz aktarılacaktır."(...)

(...) "Aile şirketleri gerek bölgesel gerek küresel çapta büyük bir öneme sahip olup, aile şirketlerinin sürdürülebilir olması ve nesilden nesile sağlıklı bir biçimde devredilmesi ekonomik bağlamda önem taşımaktadır. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ise makalemiz boyunca izah ettiğimiz üzere, doğru bir kurumsallaşma süreci yürütülmesinden ve bu kapsamda aile anayasası hazırlanmasından geçmektedir. Aile anayasası ile şirketin gereksinimleri aile fertlerine en uygun biçimde aktarılacak ve aile fertleri bu anayasadaki hükümlerden imza anıyla birlikte sorumlu olacaklardır."

Yazının aslına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.