Bilindiği üzere toplumun en küçük birimini aile kurumu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile; insanlığın bir arada yaşamasıyla birlikte, bu bir arada yaşanmışlığı kurumsal hale getiren bir birim olarak tanımlanmaktadır. Aile; toplumların temelini oluştururken çeşitli fonksiyonlara sahip olduğu gibi kendi içinde bazı sorunları da barındırabilmektedir. Buna göre, geleneksel toplumlardan modern topluma geçiş ile birlikte toplumda yaşanan bir takım değişim ve dönüşümler aile kurumuna da yansımış ve böylelikle aile içi ilişkilerde yeni algılar ve yeni yaşam biçimleri ortaya çıkarmıştır. Söz konusu bu dönüşümler aile içi ilişkilerin bozulmasına ve iletişim çatışmalarına sebep olmuştur. Örneğin; aile birliği algısının ve evlilik yapısının değişmesi, eşler arası iletişim sorunları, boşanma, aile fertlerindeki madde bağımlılıkları, ebeveynlerin yaşlanması sonucu ortaya çıkan problemler, ergenlik dönemindeki sorunlar, ebeveyn-çocuk arasındaki iletişimsizlik, vb. sorunlar; ailede meydana gelen problemlerin çözümüne yönelik aile danışmanlığı uygulamasını ortaya çıkaran bazı etkenlerdir. Bu çalışmada modernleşmeyle birlikte meydana gelen toplumsal dönüşümlerin, aile kurumuna etkisi sonucu ortaya çıkan bir takım sorunları çözmeye yönelik aile danışmanlığı uygulamasının geçmişten günümüze tarihsel süreçteki rolü incelenecektir.

Makalenin hepsini okumak için tıklayınız.