Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin almış olduğu karara dair basın açıklamamız...