İstanbul Aile Vakfı Eğitim ve Kültür Merkezi, ailenin eğitim ve kültür faaliyetlerine yoğunlaşmaktadır.


Türk İslam inanç değerlerimizin bütünsel hayat tarzı olarak benimsenmesi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmak.


Sosyal medya, müzik, alışveriş kültürü, yeme içme alışkanlıkları, gi- yim kuşam, aile içi iletişim, yaşlılara ve büyüklere saygı konularında toplumu geleneksel değerler ışığında dijital platformlarımız olan Aile Gazetesi ve Aile TV kanalıyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.


Aile, kadın, erkek, çocuklar ve gençlere yönelik çeşitli eğitimleri düzenlemek.


Seminerler, evlilik okulu gibi faaliyetleri gerçekleştirmek.


Türk ailesini hem kültürel mirası hem de zamanımızdaki yeni gelişmelerden haberdar edecek eğitim çalışmaları yapmak


Ailemizin temel aktörleri olan anne ve babaları sorunların çözümü konusunda bilinçlendirmek.