Aile Danışmanlık Merkezleri (İSAVAM) vasıtasıyla aile içi geçimsizliklerin anlaşmazlıkları önlemek. İstanbul Aile Vakfı evlilik öncesinde, evlilik sırasında ve evlilik sonrasında çiftlerin birbiriyle anlamlı, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir iletişim kurmaları, anne-baba-çocuk-akraba-aile büyükleri arasında sağlam ve sürdürülebilir nitelikli iletişim zemini oluşturmak gayesiyle Aile Danışmanlık Merkezleri (İSAVAM) ihdas etmeyi hedeflemektedir.

İSAVAM, çiftlerin sorunları ile etkin bir biçimde başa çıkmalarına, her şeyden önce birbirlerini doğru anlamalarına ve doğru iletişim dilini kullanarak yapıcı ve çözümcü bir iletişimin yapılanmasına hususunda çalışmalar yürütür.

Elbette aile danışmanlık hizmetleri evliliğin devamlılığını garanti altına almaz. Bir arada olmamalarının daha sağlıklı olacağı çiftlerde, boşanmanın ve yeni hayat kurmanın zorlu sürecinden daha rahat geçebilmek için de çiftler danışman yardımı almayı seçebilir.

Merkezlerimizden bireylerin problemlerinin çözülmesi, günlük yaşam kalitelerinin artması, bireysel gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi gibi amaçlar doğrultusunda psikometri, çocuk-ergen psikoterapisi ve danışmanlık, yetişkin psikoterapisi ve danışmanlık, çift ve aile psikoterapisi ile psikiyatrik danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

İSAVAM’lar, danışanlarımızın kolay ulaşılabilirliği üzerinden planlı, yaygın, kapsayıcı, kaliteli bir hizmet verme prensibi edinmiştir. Ergenlere yönelik psikolojik hizmetlerimiz kapsamında; ergenlerin hayatın bu yeni dönemine uyum sağlamaları, ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı geli- şimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır.

Aile Okulları vasıtasıyla aile bireylerine evlilik öncesi ve sonrasında aile olma bilincini vererek, ebeveynlerin, çocukların aile içi görev ve sorumluluklarının farkındalığına varmalarını sağlamak.

Normalleştirilmek istenen gayri meşru ilişkilerin; her türlü cinsel sapkınlıkların önlenmesi konusunda faaliyetler yürütmek.

Düğün kültürümüzün gelenek, görenek, örf, adet ve değerlerimiz göz önünde bulundurularak; israf ve gösterişten uzaklaşarak günümüz sosyal yaşamına uygun hâlde yeniden düzenlenmesi hususunda çalışmalar yürütmek.

Herkese eşit bir şekilde hizmet sunmak, insanları ötekileştirme- yen bir dil kullanmak ve topluma kapsayıcı hizmetler sunmak.

Merhamet, adalet, sadakat, özveri, sabır, sorumluluk bilinci, saygı ve sevgi dilinin diri tutulması için çalışmalar yürütmek.

Cinsel kimlik bozukluklarında psikolojik destek sağlamak, ayrıca evlenme, çocuk yetiştirme, ebeveynlik rolleri ile ilgili aile danışmanlık hizmetleri sunmak.

Aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin sürdürebilmesi için danışmanlık, Aile ve Çift Terapisi hizmeti sunmak.
Kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan Bireysel Danışmanlık hizmeti vermek.

Aile Danışmanlık Merkezlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için: www.isavam.com